3D měřící rameno CIMCORE 7525

cimcore-arm-2cimcore-arm

Měřící rameno CimCore 7525 je konstruované pro měření, kontrolu a digitalizaci v různých odvětvích průmyslu. Jedná se o ruční měřící stroj, který převádí pohyb ze šesti rotačních snímačů na klasický výstup XYZ zpracovávaný výkonným softwarem v češtině. Pracovním prostorem je díky tomuto uspořádání koule, jejíž průměr je dán délkou ruky. Tento souřadnicový měřicí stroj se zejména aplikuje pro kontrolu součástí, které nelze přenášet nebo umístit do běžného stacionárního souřadnicového měřicího stroje. Výrobce Cimcore je průkopníkem v oblasti těchto strojů. Jeho silnou stránkou jsou bohaté zkušenosti s uplatňováním nejnovějších technologií, materiálů a aplikací.