Podpora EU

Podnikání a inovace

Projekt VÝROBNÍ AREÁL SPOLEČNOSTI EC - TECH a.s.
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název projektu: Výrobní areál společnosti EC – TECH a.s.
Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007995Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace projektu: 1. února 2017 – 31. ledna 2019
Popis projektu: Projekt je zaměřen na nahrazení zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností společnosti EC – TECH a.s. výrobní halou a administrativně – sociální budovou. Nově vzniklá výrobní hala a administrativně – sociální budova budou splňovat definici moderního podnikatelského objektu a přispějí tak ke zvýšení zaměstnanosti v regionu a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.
Cíle projektu: Předkládaný projekt se zaměřuje na objekty ve výrobním areálu společnosti EC – TECH a.s., které nejsou v současné době dostatečně efektivně využívány, jsou zanedbané a pro ekonomické činnosti žadatele lze tyto objekty efektivně využívat pouze za podmínky realizace projektu, která je zaměřena na odstranění stávajících zanedbaných budov a jejich nahrazení výrobní halou s administrativně – sociální budovou, které budou nejen konstrukčně a uživatelsky vyhovující, ale především zde bude vybudován ucelený systém na sebe navazujících činností pro zlepšení efektivity celé výroby. Zastaralé a technicky nevyhovující budovy jsou určeny k demolici z důvodu, že kalkulované náklady na rekonstrukci současného stavu do podoby, která by odpovídala požadavkům žadatele, by byly vyšší, než náklady na demolici a výstavbu nového, efektivně fungujícího, technicky vyhovujícího a moderního objektu. 

Úspory energie EC - TECH a.s.
FVE EC - TECH a.s.