VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

Projekt PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI  EC – TECH a.s.

 

Název programu: Operační program zaměstnanost

Název projektu: Realizace vzdělávacích aktivit pro rozvoj odborného vzdělávání zaměstnanců EC – TECH a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003810

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace projektu: 1. února 2017 – 31. ledna 2019

Popis projektu: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele. Obsahem projektu je realizace obecných i odborných vzdělávacích aktivit, které jsou zaměřeny na posílení a rozšíření znalostí, dovedností a způsobilostí. Proškolením pracovníků v oblastech Obecné IT; Měkké a manažerské dovednosti; Účetní, ekonomické a právnické kurzy; Technické a jiné odborné vzdělávání; Interní lektor dojde k naplnění cíle projektu.

Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit pomocí vzdělávání úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozici. Díky zvýšení adaptability zaměstnanců a jejich kvalifikace přispějeme ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti EC-TECH a.s..

Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Účastníci projektu: Zaměstnanci společnosti EC – TECH a.s.

Region: Zlínský kraj

Realizátor projektu: EC – TECH a.s

Adresa: viz kontakt – rejstříková adresa firmy

Kontaktní osoba: Jan Šimoník (viz kontakt)