Certifikace

Politika kvality

Vedení společnosti přijalo politiku kvality a rozhodlo podporovat rozvoj všech aktivit, směřujících ke stálému zvyšování kvality práce, kvality výrobků a poskytovaných služeb, životního a pracovního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jsme přesvědčeni o tom, že kvalita je základním stavebním kamenem naší konkurenceschopnosti. Proto je péče o ni na prvním místě našich priorit. Prosperita firmy je založena na úrovni kvality pociťované našimi zákazníky. Její zvyšování je jedinou metodou, která může zásadně zvýšit naši prestiž a pomoci nám prosadit se na dalších trzích. Kvalita je konečným kritériem našich schopností.

Kvalita a její zvyšování se v EC–TECH a.s. týká všech pracovníků, stejně jako našich dodavatelů.

Vedení společnosti očekává od všech zaměstnanců společnosti maximální podporu při zajišťování úkolů vyplývajících z politiky kvality.

 

  1. Spokojenost zákazníka

Uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků je prioritní záležitost všech činností každého zaměstnance společnosti. Neustálé sledování spokojenosti našich zákazníků nám umožní korigovat naše činnosti, abychom si udrželi stávající zákazníky a na základě kladných referencí získávali zákazníky nové.

  1. Kvalita výrobku

Cílem je nabídnout zákazníkovi bezvadný výrobek a službu. Jedná se o nekončící proces, který se vyvíjí, protože neustále rostou požadavky zákazníka.

  1. Zapojení zaměstnanců

Každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu, protože každá činnost je článkem řetězce kvality. Proto si každý zaměstnanec musí uvědomit, jak důležitá je jeho práce pro výsledek společnosti. Všichni vedoucí pracovníci musí být příkladem v přístupu ke kvalitě a vytvářet podmínky pro ostatní.

  1. Zlepšování pracovních procesů a prevence

Cílem je odstranit veškeré chyby naší činnosti. Prevence je ekonomičtější než oprava chyb. Kvalita se musí vyrobit, nedá se vykontrolovat. Základním předpokladem je dodržování předepsaných technických, technologických a zkušebních parametrů.

  1. Zapojení dodavatelů

Do naší činnosti je důležité zapojení našich dodavatelů, kde sledujeme a kontrolujeme vstupy do naší výroby, abychom zamezili již na počátku možnost vzniku nekvalitního výrobku. Činnost dodavatelů pravidelně vyhodnocujeme.

  1. Motivace zaměstnanců

Kvalita zaměstnanců se odráží v jakosti výrobků a služeb. Motivace zaměstnanců (ocenění výsledků, vzdělávání, školení) a zejména objektivní informovanost o kvalitě jsou předpokladem k dobré kvalitě. Proto maximální množství informací o kvalitě dostupné všem je základním předpokladem pro motivaci.

Pavel Hrnčiřík
ředitel společnosti